ΜΟΚΕΤΑ EXPO 19- Klonaras Home Fashion

15.36
Μοκέτα με οικολογικό υπόστρωμα (feltbac), βάρος 1.360 gr/m2, πάχος 7.5 mm, πυκνότητα  125.000 κόμπους

ΜΟΚΕΤΑ LUXOR TERRA 88- Klonaras Home Fashion

47.20
Μοκέτα με οικολογικό υπόστρωμα (feltbac), βάρος 2.140 gr/m2, πάχος 17.5 mm, πυκνότητα 130.750 κόμπους

ΜΟΚΕΤΑ SYROS ELEPHANT 39- Klonaras Home Fashion

13.44
Μοκέτα με οικολογικό υπόστρωμα (feltbac), βάρος 1.300 gr/m2, πάχος 11 mm, πυκνότητα 158.000 κόμπους

ΜΟΚΕΤΑ SYROS ANTHRACITE 96- Klonaras Home Fashion

13.44
Μοκέτα με οικολογικό υπόστρωμα (feltbac), βάρος 1.300 gr/m2, πάχος 11 mm, πυκνότητα 158.000 κόμπους

ΜΟΚΕΤΑ SYROS BROWN 45- Klonaras Home Fashion

13.44
Μοκέτα με οικολογικό υπόστρωμα (feltbac), βάρος 1.300 gr/m2, πάχος 11 mm, πυκνότητα 158.000 κόμπους